Zpracováváme Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) pro prodej či pronájem budovy nebo ucelené části budovy dle Zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Průkazy jsou zpracované zkušeným energetickým specialistou.

Podklady pro zpracování:

– adresa nemovitosti, rok první kolaudace (odhad), rok poslední větší změny budovy (rekonstrukce – např. výměna oken či zateplení)
– aktuální projektová dokumentace (min. okótované půdorysy jednotlivých podlaží, řez budovou s popisem skladeb jednotlivých konstrukcí, případně pohledy, technická zpráva)
– fota budovy (vnější -ze všech stran)
– foto zdroje tepla (včetně fota štítku – pokud existuje)
– foto zdroje ohřevu vody (včetně fota štítku – pokud existuje)
– fota a údaje o obnovitelných zdrojích energie (fotovoltaika, solárně-termické kolektory) – pokud jsou

V případě chybějících podkladů zajistíme odbornou prohlídku budovy a doměření pro potřeby zpracování Průkazu.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Stavíte rodinný dům, pronajímáte, prodáváte nebo renovujete?

Pak podle nové legislativy z července 2015 potřebujete průkaz

energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy udává kolik energie spotřebuje

budova pŕi běžném provozu. Tu pak zařadí do třídy energetické

náročnosti od nejůspornější (A) až do nejméně úspornou a na provoz

nejnáročnější (G)

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

TERMOMĚŘENÍ BUDOV

Měření termokamerou je moderní a spolehlivý způsob diagnozy

obvodové konstrukce domu a střechy.Měřením termokamerou

zkontrolujeme stav zateplení, tepelných mostů, kvality osazení a

tésnění oken i dveří, izolace rozvodů a hydrauliky otopného systému.

Měření termokamerou pomůže pŕi trasování nepřístupných rozvodů

topné vody a při jejím úniku.

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU FVE

Vyrábíte elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů ?

Měřením termokamerou je rychlý a levný způsob analýzy fotovaltických

panelů v provozních podmínkách.Jeho cílem je na

základě teploty nalézt vadné panely, které způsobují

často značné poklesy výkonu fotovoltaických polí.

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ROZVODU A ELEKTRO

Špatná izolace, úniky mědií, praskliny nádob, přehřívání

čerpadel a motorů, trasování skrytých rozvodů. Přehřívání

jističů, relé, spojů a kabeláže, FM měničů a dalších v rozvodech

elektrické energie. Vše lze měřením termokamerou bezkontaktně

a přesně detektovat a následně správně určit míru rizika

jednotlivých prvků a spojů.

 

Kontaktujte nás