OUTSOURCING – komplexní řešení agendy BOZP a PO „na klíč“

Ideální řešení pro všechny, kteří chtějí maximum povinností na úseku BOZP, PO a dalších souvisejících oblastí delegovat a mít tak více prostoru soustředit se na priority své hlavní činnosti.

Jak to probíhá?

Řádně se seznámíme s Vašim podnikáním

IV

Doložíme Vám svou odbornost a způsobilost

I

Dohodneme se na rozsahu činnosti na míru pro Vás

V

Ujednáme si spolu písemnou smlouvu, ať jsou obě strany kryté

II

Dohodneme se společně na odpovídající ceně

VI

Podepíšeme odsouhlasenou smlouvu a pustíme se do akce

III

Předložíme Vám smlouvu o pojištění mé odpovědnosti

Uděláme maximum pro dosažení nastaveného cíle

*Spolupráce probíhá na základě smlouvy s garancí a pojištění odpovědnosti za oblasti: Hodnocení pracovních rizik, Zařazování prací do kategorií, Výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.

S čím Vám můžeme pomoci?

Preventivni_kontrolni_ukony_decius_brno

Preventivní kontrolní úkony

 • roční prověrka BOZP
 • pravidelné kontroly BOZP
 • preventivní požární prohlídky
 • orientační kontroly na alkohol
 • kontroly a revize technického vybavení a zařízení

Školení

 • školení vedoucích pracovníků z bezpečnosti práce
 • školení o požární ochraně
 • odborná školení zaměstnanců
 • školení první pomoci
 • školení řidičů vysokozdvižných vozíků
 • školení řidičů služebních automobilů
skoleni_bozp_po_decius
dokumentace_bozp_po_decius

Vypracování dokumentací

 • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků
 • místní provozní bezpečnostní předpisy
 • místní řád skladu
 • dokumentace školení o bezpečnosti práce
 • dokumentace požární ochrany
 • kniha úrazů
 • kategorizaci prací
 • pokyny pro nakládání s chemickými látkami
 • traumatologický plán první pomoci

Úkoly požární kontroly

 • začlenění provozovaných činností
 • vypracování dokumentace požární ochrany
 • provádění preventivních požárních prohlídek
 • provádění kontroly dokumentace PO
 • provádění kontrol požárních zařízení
 • organizace cvičného požárního poplachu
 • školení o požární ochraně
 • odborná příprava požární ochrany
pozarni_ochrana_skoleni_decius
reseni_pracovnich_urazu_decius

Řešení a likvidace pracovních úrazů

 • vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu
 • sepsání záznamu o pracovním úraze
 • zaslání záznamu o úrazu
 • návrh bezpečnostních opatření

Pomůžeme také s řešením a likvidací nemocí z povolání.

Delegujte bezpečnost!

Delegováním úkolů bezpečnosti práce a požární ochrany získáte více prostoru pro to, abyste se mohli plně věnovat své hlavní činnosti. O stavu bezpečnosti Vás budeme průběžně informovat – přehled tak neztratíte.