Vyzkoušejte náš profesionální přístup a řešení!

​Ideální řešení pro všechny kteří chtějí maximum povinností na úseku BOZP, PO a dalších souvisejících oblastí delegovat a mít tak více prostoru soustředit se na priority své hlavní činnosti.

V oblasti bezpečnosti zdraví při práci (BOZP) nabízíme nadstandartní rozsah služeb. Nejen výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, ale i ergonomii práce,hygienu práce a pracovně lékařské služby.

Začleníme Vaše činnosti do kategorií požárního nebezpečí, vypracujeme dokumentaci požární ochrany, provedeme školení a odbornou přípravu požární ochrany a splníme i ostatní požadavky stanovené zákonem.

​Ideální řešení pro všechny kteří chtějí maximum povinností na úseku BOZP, PO a dalších souvisejících oblastí delegovat a mít tak více prostoru soustředit se na priority své hlavní činnosti.