Služby bezpečnosti práce (BOZP)

management_rizik_decius

Management (řízení) rizik

 • Zavedeme a nastavíme pravidla pro řádné fungování
 • Vyhledáme nebezpečí, zhodnotím rizika, zavedeme dokumentaci
 • Navrhneme opatření k omezení rizik
 • Seznámíme zainteresované osoby s procesem
 • Budeme dohlížet nad soustavným fungováním
kategorizace_prace_decius

Kategorizace prací

 • Vypracujeme oznámení o zařazení prací do kategorie 1 a 2
 • Vypracujeme návrh zařazení prací do rizikových kategorií  3 a 4
 • Vše projednáme s hygienou a zajistím její souhlas
 • Seznámíme zaměstnance s výsledky kategorizace a jejími důsledky
 • Pomůžeme v naplňování opatření plynoucích z kategorií
skoleni_bezpecnosti_prace

Školení bezpečnosti práce

 • Navrhneme efektivní systém školení BOZP
 • Stanovíme obsah (osnovy) školení BOZP
 • Stanovíme periody školení BOZP
 • Stanovíme způsob ověření znalostí
 • Vypracujeme potřebnou dokumentaci pro provádění školení
 • Proškolíme vedoucí zaměstnance
Osobni_ochranne_pracovni_prostredky_OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

 • Provedeme zhodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP
 • Navrhneme konkrétní poskytované OOPP pro jednotlivé činnosti
 • Stanovíme metodiku efektivního poskytování OOPP
 • Vypracujeme potřebnou dokumentaci
 • Poučíme vedoucí zaměstnance o systému
 • Proškolíme zaměstnance o používání OOPP
Zpracovani_dokumentace_BOZP

Zpracování dokumentace BOZP

 • Vypracujeme pro Vás zákonem stanovené dokumenty
 • Pro efektivní použití Vám dokumenty předáme i v elektronické podobě
 • Seznámíme vedoucí zaměstnance s účelem dokumentů
 • Proškolíme zaměstnance o povinnostech plynoucích z dokumentů
 • Dokumentaci budeme průběžně aktualizovat
Preventivni_a_kontrolni_cinnost_BOZP

Preventivní a kontrolní činnost BOZP

 • Stanovíme metodiku preventivní a kontrolní činnosti v BOZP
 • Vypracujeme dokumentaci pro efektivní kontrolní činnost ze strany vedoucích zaměstnanců
 • Pomůžeme Vám zorientovat se v nepřeberném množství kontrol a revizí technických zařízení
 • Společně si posvítíme na alkohol a jiné návykové látky
 • Budeme se účastnit ročních prověrek BOZP
kniha_urazu_decius

Řešení pracovních úrazů

 • Pomůžeme s evidencí úrazu do knihy úrazů
 • Pomůžeme s řádným vyšetřením pracovního úrazu
 • Zajistíme vypracování záznamu o úrazu
 • Pomůžeme Vám s odškodněním úrazu a komunikací s pojišťovnou
 • Vypracujeme záznam o úrazu – hlášení změn
 • Společně nalezneme opatření k zabránění opakování úrazu
 • Proškolíme zaměstnance o příčinách úrazu a o přijatých opatřeních
Poradni_a_konzultacni_cinnost

Poradní a konzultační činnost

Služby bezpečnosti práce jsou zejména o vzájemné komunikaci. Často to, co byste hledali několik hodin, Vám řekneme hned z “patra”.

I proto Vám Vaše problémy týkající se BOZP pomáháme řešit několika způsoby:

 • Osobní konzultace
 • Telefonická konzultace (včetně Skype)
 • Konzultace e-mailem
 • Vypracování závazných zpráv, podkladů a stanovisek

 

Pracovne_lekarske_sluzby_v_BOZP

Pracovnělékařské služby v BOZP

Služby bezpečnosti práce zasahují do mnohých disciplín. Jednou z nich jsou i pracovnělékařské služby.

  • Pomůžeme Vám s návrhem smlouvy o pracovnělékařských službách
  • Vypracujeme a dodáme systém pro správu pracovnělékařských prohlídek
  • Stanovíme lhůty prohlídek pro jednotlivé zaměstnance
  • Dodáme veškerou potřebnou dokumentaci
  • Budeme dohlížet nad plněním povinností poskytovatele

Příprava firmy na státní kontrolu

priprava_na _statni_kontroly_decius

Ano, mezi služby bezpečnosti práce patří i příprava firmy na státní kontrolu. Nikdy není nic na 100 %. Ale není nedostatek jako nedostatek. Poznáme, kdy jde o “vážný problém!” Víme, po čem inspektoři jdou a na co si dát pozor!

 

Dejte nám vědět neprodleně po té, co se u Vás státní kontrola nahlásí a my uděláme maximum pro to, aby vše dobře dopadlo.

Náš postup:

 • – Provedeme rychlý komplexní audit BOZP
 • – Určíme nedostatky a tyto kategorizujeme dle vážnosti
 • – Začneme pracovat na odstranění vážných nedostatků
 • – Do příchodu inspektora uděláme maximum

 

Řešte bezpečnost již dnes! Protože už zítra může být pozdě!

Vaše potřeby řešíme individuálně a efektivně pro větší bezpečnost Vašeho pracoviště i zaměstanců.